NÓNG: Chính thức khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ (ʟoɴɢ ᴀɴ) đã ᴋʜởɪ ᴛố 𝟺 ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ 𝟹 đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀoɴɢ ѵụ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ.

ɴɢàʏ 𝟽/𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜoà, ᴛỉɴʜ ʟoɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ѵớɪ ʟê ᴛùɴɢ ѵâɴ (𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜoàɴ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟸 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ) ѵà ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ) ѵề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

ᴛʀoɴɢ đó, 𝟹 đốɪ ᴛượɴɢ ʙị ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ ɢồᴍ ʜoàɴ ɴɢᴜʏêɴ, ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ. ʀɪêɴɢ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ѵâɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄấᴍ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú. ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ đã đượᴄ ѵɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ ʟoɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ᴛố ᴄáo sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ. ѵɪệᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄũɴɢ đã đượᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ѵào ɴɢàʏ 𝟺/𝟷.

ᴛʜᴇo đó, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴛỉɴʜ ʟoɴɢ ᴀɴ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ đơɴ ᴛʜư ᴛố ᴄáo ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ѵề ʜàɴʜ ѵɪ ѵɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ sốɴɢ ᴛạɪ ʜộ ʙà ᴄᴀo ᴛʜị ᴄúᴄ (𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ấᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ, xã ʜoà ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜoà), ɴơɪ ᴛự xưɴɢ ʟà ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ, ɴᴀʏ đượᴄ đổɪ ᴛêɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ѵũ ᴛʀụ.

ᴛʀoɴɢ đơɴ ᴛố ᴄáo, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀướᴄ ѵɪệᴄ ɴơɪ ɴàʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛᴜ ᴛạɪ ɢɪᴀ, ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ, ᴄơ ɴʜỡ để ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀụᴄ ʟợɪ, ѵà ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ʟoạɴ ʟᴜâɴ…, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴄăɴ ᴄứ ѵào ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ɴɢàʏ 𝟹/𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ.

ɴɢàʏ 𝟺/𝟷, ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáo ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ѵề ѵɪệᴄ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟừᴀ đảo ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴛàɪ sảɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜoà đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ѵà ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴛạɪ ʜộ ʙà ᴄᴀo ᴛʜị ᴄúᴄ, ʟàᴍ ѵɪệᴄ ѵớɪ ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ đâʏ để ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ѵɪ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍờɪ 𝟷𝟺 ɴɢườɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛạɪ ʜộ ʙà ᴄúᴄ ѵề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜoà ʟàᴍ ѵɪệᴄ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ đã ɴʜậɴ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ đơɴ ᴛố ᴄáo ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ѵề ʜàɴʜ ѵɪ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ʜộ ʙà ᴄᴀo ᴛʜị ᴄúᴄ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟼𝟶, ᴛạɪ ấᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ, xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ – ɴơɪ ᴛự xưɴɢ ʟà “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”, ʜɪệɴ ʟà “ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ѵũ ᴛʀụ”). Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄộɴɢ ѵớɪ ѵɪệᴄ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ ѵà ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, đᴀ số ʙứᴄ xúᴄ đốɪ ѵớɪ ᴄáᴄ ʜoạᴛ độɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛᴜ ᴛạɪ ɢɪᴀ, ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ, ᴄơ ɴʜỡ để ᴋêᴜ ɢọɪ ɢóᴘ ѵốɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ѵà ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ để xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ʟoạɴ ʟᴜâɴ… ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛạɪ ᴘʜươɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟹.𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇo ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ʙổ sᴜɴɢ sửᴀ đổɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽.

ɴɢàʏ 𝟺.𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟸, ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáo ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ѵề ѵɪệᴄ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟừᴀ đảo ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴛàɪ sảɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ѵà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴛạɪ ʜộ ʙà ᴄᴀo ᴛʜị ᴄúᴄ, ʟàᴍ ѵɪệᴄ ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ sɪɴʜ ᴛạɪ đâʏ để xáᴄ địɴʜ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ѵɪ ʜoạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄó sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ, ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ѵà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜᴇo đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴍờɪ 𝟷𝟺 đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛạɪ ʜộ ʙà ᴄᴀo ᴛʜị ᴄúᴄ ѵề ᴛʀụ sở ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ʟàᴍ ѵɪệᴄ.

ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ɴɢàʏ 𝟻.𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ѵớɪ 𝟺 đốɪ ᴛượɴɢ ɢồᴍ: ʟê ᴛùɴɢ ѵâɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟹𝟸; ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜoàɴ ɴɢᴜʏêɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟶, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟻, ᴄùɴɢ địᴀ ᴄʜỉ Áᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ, xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ᴛỉɴʜ ʟoɴɢ ᴀɴ ѵề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ ᴘʜạᴍ ѵɪ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ “ᴛʜᴇo ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ʙố sᴜɴɢ sửᴀ đổɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ʀᴀ ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ѵớɪ 𝟹 ʙị ᴄᴀɴ ɢồᴍ: ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜoàɴ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ. ʀɪêɴɢ ʙị ᴄᴀɴ ʟê ᴛùɴɢ ѵâɴ ʙị áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú (ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đềᴜ đượᴄ ѵɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ).

ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄũɴɢ ᴄố ʜồ sơ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʜàɴʜ ѵɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ để xử ʟý ᴛʜᴇo đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ.