Mới: Bộ Y Tế vừa ban hành mẫu mới chứng nhận cҺίcҺ ʋắc хι̇п chừa chổ cho 7 ᴍᴜ̃ɪ ᴛɪᴇ̂ᴍ

Mũi tiêm cơ bản, mũi tiêm nhắc lại và mũi tiêm bổ sung được đưa vào mẫu giấy xác nhận đã tiêm ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ COVID-19 mới của Bộ Y tế.

Ngày 7-1, Bộ Y tế ban hành quyết định số 43/QĐ-BYT hướng dẫn tổ chức buổi ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ COVID-19 và mẫu giấy xác nhận đã ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ngừa COVID-19.

Theo đó, giấy xác nhận đã ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ COVID-19 sẽ có 3 mục. Khi người dân tiêm vắc xin sẽ được cấp giấy xác nhận ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ngừa COVID-19 với chi tiết các mũi tiêm.

Cụ thể, liều cơ bản với 3 mũi tiêm. Liều bổ sung 1 mũi tiêm và cuối cùng là liều nhắc lại với 3 mũi tiêm.

Hiện nay, có tình trạng người dân đã tiêm vắc xin nhưng chưa hoặc không được cấp giấy xác nhận tiêm ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ngừa COVID-19.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ngừa COVID-19 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ được tiêm… Bên cạnh đó còn có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Theo: Tuổi Trẻ.