Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Dɪ̀ Gʜᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ GĐ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ: “Cʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ʀᴜ́ᴛ đᴏ̛ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 1 ᴛʏ̉”

Người dân chỉ còn vài ngày nữa để “sang tên đổi chủ” với những xe đã qua nhiều đời chủ, nếu không muốn bị phạt nặng từ đầu năm 2022.

Chỉ còn vài ngày tới “giờ G”